Ante dudas escribir a: anai.eulefi@socialab.com

Stages

Etapa de recepción de proyectos y votación

1
Recepción de proyectos

Ends Sep 12, 2022
23:59:59 America/Santiago

2
Mentorías

Ends Oct 03, 2022
23:59:59 America/Santiago

3
Pitch Day y Premiación

Ends Oct 05, 2022
23:59:59 America/Santiago

Ante dudas escribir a: anai.eulefi@socialab.com

Stages

Etapa de recepción de proyectos y votación

1
Recepción de proyectos

Ends Sep 12, 2022
23:59:59 America/Santiago

2
Mentorías

Ends Oct 03, 2022
23:59:59 America/Santiago

3
Pitch Day y Premiación

Ends Oct 05, 2022
23:59:59 America/Santiago